Gipspuds er særdeles velegnet til oppudsning af vægflader og har en lang række egenskaber til fælles med gipsplader. Materialet er brandsikkert og desuden med til at skabe og fastholde et godt indeklima. Det er ligeledes et vigtigt element i et rums lydisolering.
Samtidig er gipspuds nemt at arbejde med. Det binder godt til underlaget og kan bruges på alle former for murværk. Skal det anvendes til oppudsning af ujævne flader, undgås de karakteristiske revner i pudslaget.

Gipspuds er et færdigblandet produkt, som kun tilsættes vand. Det sikrer et ens resultat gennem hele byggeprocessen. Samtidig er gipspuds et meget alsidigt materiale, som blandet andet er velegnet til vinterbyg, så også store dele af færdiggørelsen af et byggeri kan ske i vinterperioden. Gipspuds kan anvendes fra 5 grader Celsius og op og tørrer hurtigt ud.


STUCANET

STUCANET

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.


Brandsikring af trappe på underside.

Konstruktion er behandlet med Knauf Stucanet og gipspuds

Ældre trætrapper, med eller uden krumme trappeløb, brandsikres nemt med Stucanet. Inden pudsearbejdet påbegyndes, skal det sikres, at armeringsnettet er korrekt monteret og fastgjort som beskrevet i brugsanvisning for Stucanet. Min. pudstykkelse er 15 mm. På lofter og fjedrende underlag anbefales at udføre udkast i ca. 2/3 af lagtykkelsen. Pudsen rives op. Når første lag er tørt, påføres den sidste 1/3, som færdiggøres med den ønskede overfladestruktur.
Efter tørretid (mellem 7 - 14 døgn) færdigbehandles pudsoverfladen med den endelige overflade, som almindeligvis er maling. Denne konstruktion er også meget velegnet til buer, nicher, hvælvninger etc.
1. Underside af trappe påmonteret med Knauf Stucanet
2. Udkast i form af gipspuds, som rives op i overfladen, påføres
3. Dagen efter påføres sidste lag gipspuds4. Overfladebehandling (maling)Rå beton behandlet med Knauf Betokontakt, Knauf ameringsnet eller Stucanet i samlinger og gipspuds

Muren renses og gøres klar til pudsning. Betonvæggen grundes med Knauf Betokontakt. Grunderen er brugsklar og skal ikke fortyndes. Før brug, og med jævne mellemrum, skal grunderen omrøres, så kvartssandet ikke bundfældes. Efter tørretid (ca. 24 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur) pudses væggen med minimum
5 - 8 mm gipspuds afhængig af produkt. Samlinger mellem betonelementer armeres med Knauf armeringsnet eller Stucanet.
Efter tørretid (mellem 7 - 14 døgn) færdigbehandles pudsoverfladen med den endelige overflade, som kan være tapet, filt, fliser eller maling. På hjemmesiden kan downloades brugsanvisning på Knauf Stucanet.
Husk! Hvis der skal opsættes fliser, må pudsen ikke filses og glittes.
1. Betonelement
2. Samlinger armeres med Knauf armeringsnet eller Stucanet
3. Knauf Betokontaket
4. 5 - 8 mm gipspuds5. Overfladebehandling (fliser, filt, tapet eller maling)Skalmur behandlet med Knauf Primer, lodskinner, Knauf armeringsnet og gipspuds

Muren renses og gøres klar til pudsning. Der primes med Knauf Primer, som fortyndes i forhold til underlagets sugeevne. Efter tørretid (ca. 24 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur) opsættes lod- og hjørneskinner i klatter af gipspuds. Væggen pudses med minimum 5 - 8 mm gipspuds afhængig af produkt. I den yderste trediedel af pudset ilægges Knauf armeringsnet. Armeringsnet anvendes hvis murens tilstand kræver armering.
Efter tørretid (mellem 7 - 14 døgn) færdigbehandles pudsoverfladen med den endelige overflade, som kan være tapet, filt, fliser eller maling.
Husk! Hvis der skal opsættes fliser, må pudsen ikke filses og glittes.
1. Skalmur
2. Lod- og hjørneskinner opsat i gipspuds eller Knauf Stukgips
3. Knauf Primer, gul
4. 5 - 8 mm gipspuds og i yderste trediedel af pudset ilægges Knauf armeringsnet5. Overfladebehandling (fliser, filt, tapet eller maling)Gipsplader på træ- eller stålprofiler spartlet og behandlet med Knauf Betokontakt og gipspuds

Sørg for at gipsvæggen er spartlet med minimum to lag spartelmasse. I første lag spartelmasse ilægges papirstrimmel. Gipspladevæggen grundes med Knauf Betokontakt. Grunderen er brugsklar og skal ikke fortyndes. Før brug, og med jævne mellemrum, skal grunderen omrøres, så kvartssandet ikke bundfældes. Efter tørretid (ca. 24 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur) pudses væggen med minimum 5 - 8 mm gipspuds afhængig af produkt.
Efter tørretid (mellem 7 - 14 døgn) færdigbehandles pudsoverfladen med den endelige overflade, som kan være tapet, filt eller maling.
1. Gipsskillevæg spartlet med papirstrimmel og minimum to gange i samlinger
2. Knauf Betokontakt
3. 5 - 8 mm gipspuds4. Overfladebehandling (filt, tapet eller maling)


Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.